Architectuur

[columns] [span8]

 

[/span8][span4]

Architectuur

De architect is een ruimtemaker, een intermediair tussen een vraag en de verschijningsvorm van de wereld waarin wij leven. VANDERSALM-aim beschouwt architectuur vanuit het bouwmeesterschap waarbij de kennis van het maken onlosmakelijk verbonden is met het komen tot locatiespecifieke architectuur. Het bureau koestert de kwaliteit die besloten ligt in jarenlange tradities en vakmanschap die generaties van oud naar jong zijn overgebracht. Deze kennis tezamen met de liefde voor het maken draagt een directe waardering uit voor onze leefomgeving. De tektonische opvatting binnen het ontwerpen van architectuur is in de ogen van VANDERSALM-aim dan ook onmisbaar. De term tektoniek beschrijft de samenhang tussen structuur, materiaal en ruimtelijke beleving. Door deze onderdelen altijd ten opzichte van elkaar te beschouwen wordt niets onmisbaar, alles is nodig. Architectuur wordt zo ontdaan van onnodige elementen en komt tot de kern. De atmosferische ruimtelijke kwaliteit die hiermee gepaard gaat wordt zo specifiek en doeltreffend.

[/span4][/columns]

< Menu