Eekwal Zwolle

Op de punt van de bolwerken aan de zuidwestzijde van de historische binnenstad van Zwolle wordt een pand aan de Eekwal uitgebreid met extra woonkwaliteit in een afzonderlijk bouwvolume. Dit volume vervangt de huidige garage van het pand die in de ’80 op een plompe manier tegen de woning is geplaatst. Deze invulling heeft tevens het zicht vanaf de Eekwal op de gracht weggenomen. Om deze vraag gestalte te geven is een plan ontwikkeld om de huidige garage en het souterrain te verwijderen en daarmee de woning met bijkeuken weer als solitair volume zichtbaar te maken. Er is gekozen om een nieuw volume -in contour een ‘broertje’ van de woning- te plaatsen op de erfgrens aan de westzijde om zo ruimte te creëren tussen de woning en een nieuwe zichtlijn vanaf het walniveau naar het water te realiseren. Dit volume bestaat uit een souterrain (onder walniveau), een begane grond (op walniveau) en een compacte verdieping in de kap. Het volume van de begane grond en verdieping is dusdanig teruggeplaatst zodat de kopgevel van de woning weer zichtbaar is en er een parkeerplek op eigen terrein ontstaat. De entree van de woning wordt zo weer zichtbaar vanaf de straat en bereikbaar middels een nieuwe, statige trap. Het volume vanaf walniveau wordt scherp en fijnmazig gedetailleerd met o.a. metselwerk plasticiteit in de langsgevels (refererend naar de kopgevel van de woning), een zinken kap met verholen goot en ranke kaders voor de kamerhoge kozijnen. Het souterrainniveau wordt conform de huidige situatie tegen de wal geplaatst en krijgt een robuustere uitstraling in metselwerk. Optisch wordt het volume vanuit deze opzet in tweeën gedeeld waarbij het souterrain meer onderdeel wordt van de tuin en de begane grond en verdieping het karakter krijgt van een kleinschalig bouwwerk geplaatst op een stevige plint. Meer informatie volgt.

 

  • Project Eekwal Zwolle
  • Omschrijving Uitbereiding woonprogramma
  • Opdrachtgever n.n.b.
  • Jaar 2017