Vishay Zwolle – transformatie voormalig Philips-terrein

In opdracht van MEG BV en Herstructureringsmaatschappij Overijssel verzorgt VANDERSALM-aim i.s.m. BSRi het ontwerp voor de transformatie van verschillende gebouwonderdelen op het Vishayterrein in Zwolle. Belangrijk uitgangspunt hierbij is het conserveren van de industriële atmosfeer in relatie tot nieuwe inpassingen die nodig zijn om het gebied en de gebouwen in hun nieuwe rol te laten functioneren. In dit spanningsveld wordt samen met BSRi gezocht naar efficiënte, pragmatische en vernieuwde uitgangspunten voor installatietechniek en energiehuishouding voor de grote industriële complexen en het omvangrijke terrein. De schaal van het het gebied in relatie tot de ruimtelijke potentie, bereikbaarheid en en zichtbaarheid kan weleens gaan leiden tot dé nieuwe hotspot in Zwolle; een plek om te werken, te ontmoeten en te ontwikkelen. Meer informatie volgt.

  • Project Vishay Zwolle
  • Omschrijving Transformatie voormalig Philips-terrein
  • Opdrachtgever MEG BV & HMO
  • Jaar 2018