XYZ-Area Zwolle

De Creatieve Coöperatie gaat haar achterterrein aan de Esdoornstraat ontwikkelen tot een Stadslab waar alle activiteiten gericht zijn op ruimtelijke interventies. Het stadslab zal onder de naam XYZ-Area bekend staan. De aanduiding XYZ refereert aan de drie assen die een object ruimtelijk maken. In dit gebied ligt de nadruk op de materialisatie van ideeën en de wijze waarop dit maakproces tot stand komt. De deelgebieden kunst, design en architectuur vormen de hoofdmoot van de activiteiten die hier gaan plaatsvinden. De XYZ- Area is een op zichzelf staande identiteit die de Creatieve Coöperatie versterkt in haar activiteiten, onder andere doordat het de reeds aanwezige ondernemers verbindt aan andere (culturele) spelers in Zwolle, Nederland en wereldwijd. XYZ-Area richt zich op het snijvlak van stedenbouwkundige ontwikkelingen en de zojuist genoemde deelgebieden. Het wordt de plek voor debat en reflectie, waar actuele vragen over lokaal ruimtelijk beleid kunnen worden gesteld en beantwoord. Vragen die relevant zijn: waar wil Zwolle naartoe in cultureel en ruimtelijk opzicht? Welke visiebepaling ligt hieraan ten grondslag? En op welke termijn moet dit gerealiseerd worden? En welke bijdrage kan de creatieve industrie leveren? De XYZ-Area moet meegroeien en ontwikkelen met een stad in beweging. De XYZ-Area wordt een plek voor makers, denkers en provocateurs. Het zal in letterlijke en figuurlijke zin stof doen opwaaien. Het wordt een plek met een hedendaags en eigen karakter waar ‘ruimtelijke maakbaarheid’ centraal staat. Team: Creatieve Coöperatie – Chris Peterson – VANDERSALM-aim – Bureau MA.AN. Meer informatie: website XYZ-Area.