Welkom

Welkom op de website van VANDERSALM architectuur, interieurarchitectuur en maquetteatelier uit Zwolle. VANDERSALM-aim is een bureau met een sterke voorliefde voor architectuur vanuit het bouwmeesterschap.

De architect als bouwmeester benadert architectuur vanuit het maken en stelt logica en eenvoud centraal. Een ambachtelijke werkwijze, heldere uitgangspunten en een specifieke atmosfeer zijn daarbinnen belangrijke pijlers. Het bureau wil opdrachten daarbij breed te benaderen waarbij niet alleen wordt vastgehouden aan het eigen vakgebied. Waar liggen bijvoorbeeld raakvlakken met het landschap? Welke waarden vertegenwoordigt het project binnen zijn directe

omgeving? Liggen er zo kansen om het project vanuit een breder perspectief  ‘op te laden’? Keuzes komen dan niet alleen tot stand met oog op het object maar worden verweven in een bredere context van verschillende waarden. De gelaagdheid die dan kan ontstaan creëert een verankering tussen het project en de plek en zorgt voor een meerwaarde die de aanvankelijke vraag versterkt. Bent u nieuwsgierig geworden of heeft u vragen? Neem gerust contact op via email of telefoon.


 

Laatste blog's