Privacyverklaring

VANDERSALM-aim verklaart de persoonsgegevens van haar relaties te verwerken en te beschermen volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), mei 2018.

Het bureau bewaart persoonsgegevens voor zakelijke communicatie en om te kunnen voldoen aan contractuele en wettelijke verplichtingen. Dit betreft uitsluitend gegevens die onze relaties actief aan ons verstrekken of gegevens die via openbare bronnen zoals de website van een relatie verkrijgbaar zijn.

VANDERSALM-aim verwerkt in eigen beheer en handmatig (zakelijke) NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht en functie in haar adressenbestand en bewaart deze tot uiterlijk tien jaar na beƫindiging van de relatie. We verstrekken persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met de relatie en om te voldoen aan (een) wettelijke verplichting(en).

Onze website gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Deze cookies worden door de dienst Google Analytics gebruikt om de statistieken bij te houden van onze website.

VANDERSALM-aim neemt passende maatregelen om ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging en misbruik tegen te gaan. Door ons bewaarde persoonsgegevens zijn in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen via mail@vandersalm-aim.nl

< Bureau