Presentatie planvorming Paviljoen Zwemlust Vollenhove

Op 6 maart jl. is de planvorming voor een nieuw aan te leggen paviljoen bij camping ’t Akkertien voor het eerst gepresenteerd voor de belangenvereniging van Vollenhove. Najaar 2018 heeft VANDERSALM-aim opdracht gekregen om voor familie Spans een paviljoen te ontwerpen voor een nieuw aan te legen stukje strand in het dijkgebied grenzend aan de noord-westzijde van de camping. Vroeger heeft op deze locatie een recreatiestrand gelegen totdat de Flevopolder werd aangelegd. Het uitzicht over de Zuiderzee maakte toentertijd plaats voor een rivierenlandschap en raakte door de werkzaamheden in de polder vervuild met slib en bagger en verloor daarmee de status als prettige recreatiegebied. Vanuit ’t Akkertien ligt er nu de ambitie om deze plek weer opnieuw leven in te blazen middels een klein strand met horecagelegenheid, een haventje en een Botterwerf. De Botterwerf valt onder het gezag van Stichting ’t Venose Skutien die middels deze plek de cultuurhistorie van de Botter willen borgen. In de huidige planvorming is de plek voor de Botterwerf opgenomen, de ontwikkeling van deze plannen volgen in een later stadium. De locatie heeft een prachtige ligging en vertegenwoordigd in de bocht van het kanaal een markant punt in de kadestructuur richting de haven van Vollenhove. Voor VANDERSALM-aim is het binnen deze opgave belangrijk om de architectuur samen met het bestaande en nieuw aan te leggen landschap in gezamenlijkheid en vanuit de cultuurhistorische elementen te ontwerpen.

< Terug naar nieuws