VANDERSALM-aim schuift aan bij ontwerpatelier Stadsring Zwolle

Naar aanleiding van een tentoonstelling over de recent gepubliceerde ‘Atlas van de verstedelijking in Nederland’ (Reinout Rutte en Jaap Evert Abrahamse) heeft het Zwols Architectuur Podium (ZAP) een atelier georganiseerd over de betekenis van de Zwolse Ring. Na een drietal lezingen van de auteurs van het boek, Daan Zandbelt (Zwarte Hond) en Hans Peter Benschop (Trendbureau Overijssel) zijn deelnemers met verschillende achtergronden in architectuur, stedenbouw en ruimtelijke ordening met elkaar aan de slag gegaan. Centraal stond de vraag welke betekenis de buitenste stadsring van heeft of zou moeten hebben op lokaal en regionaal niveau. In dit vraagstuk is ingezoomd met welke voorwaarden Oosterenk en Voorst duurzaam ontwikkeld kunnen worden tot breed gewaardeerde en ‘sterke’ Zwolse wijken, ieder met zijn specifieke ligging op de landschappelijke onderlegger. In het atelier van ‘Ruimtetuig’ zijn drie groepen los van elkaar met dit onderwerp aan de slag gegaan. Na een productieve sessie heeft dit geresulteerd in treffende en ambitieuze ruimtelijke concepten die door ZAP worden gebundeld. Een waardevolle middag!!!

< Terug naar nieuws