Welkom

Welkom op de website van VANDERSALM architectuur, interieurarchitectuur en maquetteatelier uit Zwolle. VANDERSALM-aim is een bureau met een sterke voorliefde voor architectuur vanuit het bouwmeesterschap.

De architect als bouwmeester benadert architectuur vanuit het maken en stelt logica en eenvoud centraal. Een ambachtelijke werkwijze, heldere uitgangspunten en een specifieke atmosfeer zijn daarbinnen belangrijke pijlers. Wij proberen opdrachten daarbij breed te benaderen waarbij niet alleen wordt vastgehouden aan het eigen vakgebied. Waar liggen bijvoorbeeld raakvlakken met het landschap? Welke waarden vertegenwoordigt het project binnen zijn directe

omgeving? Liggen er kansen om het project vanuit een breder perpectief  ‘op te laden’? Keuzes komen zo niet alleen tot stand met oog op het object maar worden verweven in een brede context van verschillende waarden. De gelaagdheid die dan ontstaat creëert een verankering tussen het project en de plek en zorgt voor een meerwaarde die de aanvankelijke vraag versterkt. Bent u nieuwsgierig geworden of heeft u vragen? Neem gerust contact op via email of telefoon.


 

Laatste blog's

En weer een stukje verder!

VANDERSALM-aim heeft twee nieuwbouwwoningen ontworpen op het landgoed ’t Nijenhuis nabij Heino. Het plaatsen van de de houtconstructie en dakopbouw namen slechts een week in beslag. Het grootste deel van de indeling zijn nu opgetrokken, evenals... LEES MEER