Uitreiking Abe Bonnemaprijs jonge architecten 2018

Zaterdag 17 november heeft de uitreiking plaatsgevonden van de Abe Bonnemaprijs 2018 voor jonge architecten. VANDERSALM-aim is met de Erftransformatie op Landgoed ’t Rozendael – ’t Nijenhuis als één van de 5 bureau’s voor deze prijs genomineerd. Samen met de vier andere genomineerden (Studio Nauta, Shift architecture, Studio MAKS en BARCODE Architects) hebben we een fantastische middag gehad in de Abe Bonnematoren in Leeuwarden met mooie presentaties en een feestelijke afsluiting. Op grote hoogte (panoramazaal op de 26e verdieping) zijn de projecten met een uitgebreid juryrapport beschreven en is de winnaar bekend gemaakt. Felicitaties aan de prijswinnaar Jan Nauta en grote complimenten aan de organisatie van Stichting Abe Bonnema voor dit prachtige podium, een fraaie expositie en een mooi boekwerk. Hier zijn tevens de juryrapporten in opgenomen, de beoordeling voor het project van VANDERSALM-aim is als volgt omschreven:

“De jury beschouwt de transformatie van een boerenerf met schuren en stallen naar een modern woonerf voor meerdere huishoudens als voorbeeldig. De landschappelijke kwaliteiten van de locatie zijn in het nieuwe ensemble ten volle uitgebuit. Bart van der Salm is er in geslaagd om een mooi evenwicht te vinden tussen de privacy van de woningen en de collectiviteit van het erf. Er ontstaat een interessante gelaagdheid door de woningen deels in te graven in het oplopende essen-landschap en door de woonruimtes via grote glaspuien daarop te oriënteren. De gekozen typologie van zwarte schuren is treffend gekozen en levert een ingetogen beeld van het ensemble.

Ook aan de binnenzijde van de woningen is het principe van de schuur afleesbaar doordat de houten spantconstructie in het zicht is gehouden. Plattegronden van de twee woningen verschillen onderling, beide doorsnedes zijn betrekkelijk eenduidig. Voor het interieur is een mix van verschillende materialen toegepast (oa. staal, glas en stucwerk). In combinatie met de relatief krappe maatvoering van de leefruimtes boet het ontwerp volgens de jury hierdoor enigszins aanbelevingskracht in. De zogenaamde ‘buitenkamers’ maken het wonen hier ongetwijfeld uitermateaangenaam.

Bart van der Salm spreidt een aanstekelijke, gepassioneerde beleving van de ambachtelijkheid van het vak ten toon. Naast lof voor het situeren van bouwvolumes in relatie tot de bestaande boerderij en de es heeft de jury grote waardering voor de aandacht die Van der Salm besteed aan de maatvoering van de toegepaste houten elementen en zijn ambitie om alles tot op de millimeter nauwkeurig te detailleren. Dit levert in enkele gevallen ook innovatieve oplossingen op, zoals bij het hang- en sluitwerk, waarbij Van der Salm maatwerk levert.

Met de succesvolle voltooiing van deze eerste opdracht als zelfstandig architect heeft zich volgens dejury een nieuw talent in de Nederlandse architectuur aangediend. De erftransformatie op landgoed ’tRozendael – ’t Nijenhuis is een fascinerende prestatie en is een inspirerend voorbeeld voor toekomstige veranderingen op het platteland.”

< Terug naar nieuws